Gửi
GỌI NGAY
TÌM CỬA HÀNG

Bạn là một tài năng trong lĩnh vực bán lẻ, một cao thủ kinh doanh, một nhân sự cấp cao về Marketing, một chuyên gia về quản trị hay một cựu binh trong lĩnh vực tài chính

Bạn muốn có những cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp.

Bạn muốn tham gia vào một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ bất chấp khủng hoảng kinh tế.

Bạn muốn có những cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp.

Bạn muốn mức lương thu nhập từ 20 tới 40 triệu hàng tháng.

Bạn muốn đem lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội.