Gửi
GỌI NGAY
TÌM CỬA HÀNG

Cửa hàng

Chuyên nghiệp

Xem video giới thiệu

Hệ thống

300 Showroom

Miền Nam | Bạc Liêu | NPP Tươi Nghị

NPP Tươi Nghị

Địa chỉ cửa hàng:

Khóm 1 , phường 1 , TX Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (ngay cầu Giá Rai)

Điện thoại:

02913.821.070 - 0918070015

Người quản lý:

BẢN ĐỒ CỬA HÀNG (cuộn chuột để zoom to)

NPP Tươi Nghị

Địa chỉ cửa hàng:

Khóm 1 , phường 1 , TX Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (ngay cầu Giá Rai)

Điện thoại: 02913.821.070 - 0918070015

Người quản lý:

BẢN ĐỒ CỬA HÀNG

(cuộn chuột để zoom to)


NHẬN ƯU ĐÃI