Gửi
GỌI NGAY
TÌM CỬA HÀNG

Cửa hàng

Chuyên nghiệp

Xem video giới thiệu

Hệ thống

300 Showroom

Miền Nam | Bạc Liêu | NPP Tươi Nghị

NPP Tươi Nghị

Địa chỉ cửa hàng:

CS1: số 136 đường Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 8, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại:

07813.82.88.22 và 0918.070.015

Người quản lý:

BẢN ĐỒ CỬA HÀNG (cuộn chuột để zoom to)

NPP Tươi Nghị

Địa chỉ cửa hàng:

CS1: số 136 đường Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 8, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 07813.82.88.22 và 0918.070.015

Người quản lý:

BẢN ĐỒ CỬA HÀNG

(cuộn chuột để zoom to)


NHẬN ƯU ĐÃI