GỌI NGAY
TÌM CỬA HÀNG

Cửa hàng

Chuyên nghiệp

Xem video giới thiệu

Hệ thống

300 Showroom

Miền Nam | Bạc Liêu | Nhà Phân Phối tỉnh Bạc Liêu

Nhà Phân Phối tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ cửa hàng:

CS1: số 136 đường Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 8, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
CS2: Khóm 1 , phường 1 , TX Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (ngay cầu Giá Rai)
CS3: Âp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại:

07813.82.88.22 và 0918.070.015

Người quản lý:

BẢN ĐỒ CỬA HÀNG (cuộn chuột để zoom to)

Nhà Phân Phối tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ cửa hàng:

CS1: số 136 đường Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 8, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
CS2: Khóm 1 , phường 1 , TX Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (ngay cầu Giá Rai)
CS3: Âp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 07813.82.88.22 và 0918.070.015

Người quản lý:

BẢN ĐỒ CỬA HÀNG

(cuộn chuột để zoom to)